Les photos de cette page ne sont peut-être protégé par le droit d'auteur!
Sommige delen van de website bevatten afbeeldingen die vallen onder het auteursrecht van hun leveranciers.
The pictures of this page are possibly protected by copy-right !
Die Bilder der Seite sind eventuell urheberrechtlich geschützt !

Marques de commerce
Droit d'auteur et droit de propriété de
tous représentés et appelé les emblèmes, les logos, marques, etc appartenant aux entreprises correspondent, le titulaire et les propriétaires!
Tous les noms ("Automobiles LA LICORNE", ....) sont ne peuvent être utilisés sans l'accord .

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven vallen zover bekend de op de website weergegeven merktekens, bedrijfslogo's en -emblemen onder het auteursrecht van Nationaal Instituut voor Industriële Bescherming.
Alle namen ( "LA LICORNE Automobiles", ....)  kunnen niet worden gebruikt zonder toestemming.


Trademarks
Copyright and proprietary right of
all represented and termed emblems, logos, trademarks etc. are belonging to the corresponded companies, holder and owners !
Embleme, Logos, Markennamen etc. liegen bei den entsprechenden Firmen und Inhabern !
All the names ( "LA LICORNE Automobiles", )  can not be used without permission.

Marken
Sofern nichts anderes bestimmt ist bekannt Veranstaltungen auf der Website Marken, Logos und Embleme des Unternehmens unter dem Copyright der Nationalen Instituts für Techno-und Wirtschaftsmathematik Schutz.
Alle Namen ( "La LICORNE Automobile", ....) können nicht ohne Erlaubnis benutzt werden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Geen garanties
DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS'. DE webmaster AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DERVING VAN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN BEDRIJF, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE.

De webmaster verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke garanties worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de webmaster de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.
De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten.
De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.
Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, enzovoort van La Licorne automobielen of onderdelen die in uw land niet beschikbaar zijn. De webmaster verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door informatie of materiaal toe te zenden verleent u de webmaster een onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie.